Podologie

Podologie is afkomstig van het Griekse pous (gen. podos) en betekent vrij vertaald voet. Letterlijk vertaald betekent podologie dus voetkunde.

Podologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de structuur, functie en fysiopathologie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten. Zo behoren ook hoger gelegen klachten, zoals knie-, heup- en rugpijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet, tot het werkveld van de professionele podoloog.

Een podoloog is een paramedicus die, na verwijzing van een arts/specialist, patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als nagels van de voet bevinden, maar het kunnen eveneens klachten zijn van het bewegingsstelsel. De podoloog vervult ook een belangrijke sleutelrol bij behandeling van patiënten met systeemaandoeningen zoals diabetes en reuma.

Sinds 15 oktober 2001 is podologie een erkend paramedisch beroep (B.S. 7 december 2001). Als gegradueerde in de podologie beschikken wij over een RIZIV-nummer. Hiermee kunnen diabetes patiënten met verwijzing van de huisarts of arts/specialist, onder bepaalde voorwaarden tweemaal per jaar terugbetaling krijgen voor een podologische consult.

Podoloog versus pedicure

Een podoloog mag niet verward worden met een pedicure of een voetverzorgster. Die zijn enkel opgeleid voor hygiënische voetverzorging, zoals het knippen van nagels en het verwijderden van eelt.

De aanpak van een podoloog gaat verder dan enkel verzorging. Wij behandelen de problemen door op zoek te gaan naar de oorzaak. Een podoloog zoekt oplossingen op lange termijn.