Zolen veiligheidsschoenen

Let op met zolen in veiligheidsschoenen

Het vervangen van de zool in een veiligheidsschoen door een ander paar dan deze vervaardigd door de fabrikant – zelfs indien een aanpassing nodig blijkt omwille van medische redenen – is niet toegelaten.
Het in de schoen aanbrengen van nieuwe zolen, die niet behoren tot het technisch dossier van de fabrikant, verbreekt de conformiteit van het Persoonlijk Beschermingsmateriaal (PBM). Dus vervalt hierdoor de productverantwoordelijkheid van de fabrikant. Omdat de nieuwe samenstelling bestaande uit de beschermende schoen + nieuwe zool, geen conformiteitsprocedure doorliep volgens de PBM productwetgeving, is deze schoen niet langer een PBM. Een PBM mag enkel in de handel gebracht worden nadat de conformiteitsprocedure positief doorlopen werd.
Dit betreft niet alleen het vervangen, maar ook over het eventueel aanpassen van de bestaande zool van de veiligheidsschoen. Wie iets aan de schoen, zool,… als marktdeelnemer wijzigt wordt aanzien als de fabrikant van de schoen en draagt vanaf dan alle verantwoordelijkheid naar de gebruiker toe.

Lees het complete artikel