Diabetes patiënten

Diabetes patiënten

 

Deze groep vraagt een speciale vermelding. Ze behoren tot de risico patiënten en het is dan ook van groot belang om hier extra aandacht aan te geven.

De diabetische voet ontstaat door het optreden van complicaties.

  • Slechte doorbloeding of angiopathie
  • Verminderd gevoel ter hoogte van de voeten of neuropathie
  • Verminderde mobiliteit of limited joint mobility
  • Orthopedische misvormingen

Als podoloog is het onze taak om de diabetespatiënten te screenen op voetproblemen. Dit houdt in dat de podoloog een aantal specifieke testen en onderzoeken zal uitvoeren.

De screening omvat:

  • Inspectie van de voeten
  • Inspectie schoeisel
  • Testen van gevoeligheid van de voeten met het mono filament 10gr
  • Controle van doorbloeding ter hoogte van de beide voeten
  • De beweeglijkheid testen ter hoogte van de gewrichten van de voeten

Door deze screening kan een voetrisico vastgesteld worden

     1: Verlies van gevoeligheid in de voet of neuropathie

     2a: Lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaal koppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwstand van de tenen of beperkte hallux valgus.

     2b: ernstige orthopedische afwijkingen

     3: Vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcotvoet

 

Na het bepalen van het voetrisico kan er een bepaalde behandeling worden toegepast en advies gegeven worden.

Er is 2 x per jaar een terugbetaling voorzien door het RIZIV voor patiënten vanaf voetrisico 1. Deze behandeling mag enkel uitgevoerd worden door een erkende podoloog.

Vraag hiervoor een voorschrift aan huisarts of specialist.